اعلام حمایت رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران از همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی

اعلام حمایت رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران از همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی

خوشبختانه پیرو مکاتبه به عمل آمده با ریاست محترم دانشگاه علمی - کاربردی مازندران و جلسه دبیر محترم علمی همایش با ایشان، حمایت رسمی این دانشگاه از برگزاری همایش ملی "پژوهش و نوآوری در روانشناسی با نگاهی ویژه به رویکردهای درمانی موج سوم" توسط موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان اعلام گردید.

دبیرخانه همایش

(03 دی 1398)