ارائه فرصت مجدد جهت ارسال مقالات، با توجه به احتمال برگزاری همایش بصورت آنلاین در تابستان 1399

ارائه فرصت مجدد جهت ارسال مقالات، با توجه به احتمال برگزاری همایش بصورت آنلاین در تابستان 1399

پیرو مشکلات بوجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی در تاریخ های مقرر، جلسات متعددی توسط کمیته سیاستگذاری همایش جهت بررسی راهکارهای اجرایی برای برگزاری همایش با روشهای نوین برگزار گردید و خوشبختانه تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده است که انشالله پس از امکانسنجی ها و انجام اقدامات مقدماتی لازم، اطلاع رسانی خواهد شد.
لذا با توجه به موارد فوق کمیته علمی همایش با ارائه فرصت مجدد جهت ارسال مقالات توسط پژوهشگران ارجمند به دبیرخانه همایش در بازه زمانی باقیمانده موافقت نموده است. لذا کلیه پژوهشگران ارجمند فعلا می توانند از طریق سامانه همایش نسبت به ارسال مقالات خود اقدام فرمایند. بدیهی است نتیجه داوری مقالات نیز توسط دبیرخانه همایش پس از داوری حداکثر در بازه زمانی 20 روزه به پژوهشگران ارجمند اطلاع رسانی می گردد.


دبیرخانه همایش

(28 اردیبهشت 1399)