تمدید مهلت زمانی دریافت مقالات با تصمیم کمیته علمی همایش تا 20 فروردین 99

تمدید مهلت زمانی دریافت مقالات با تصمیم کمیته علمی همایش تا 20 فروردین 99

با تصمیم اعضای کمیته علمی و شورای سیاستگذاری "همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم"، مهلت ارسال مقالات تا 20 فروردین ماه 99 تمدید شد. این تغییر بدلیل مشکلات اخیر در تعطیلی دانشگاه ها و به درخواست محققین محترم و تصمیم کمیته علمی کنفرانس بوده تا فرصت مناسبی برای ارائه مقالات خود داشته باشند.

همچنین زمان اعلام نتایج داوری مقالات 25 فروردین ماه 99 می باشد. البته سری اول مقالات رسیده در مهلت مشخص شده قبلی (17 اسفندماه) اعلام نتایج خواهند شد.

دبیرخانه کنفرانس

(13 اسفند 1398)