اعلام حمایت رسمی دانشگاه علامه محدث نور از همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی

اعلام حمایت رسمی دانشگاه علامه محدث نور از همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی

خوشبختانه پیرو مذاکرات به عمل آمده با معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علامه محدث نور و مذاکرات انجام شده با مدیر محترم گروه روانشناسی آن دانشگاه توسط دبیر علمی همایش، حمایت رسمی این دانشگاه از برگزاری همایش ملی "پژوهش و نوآوری در روانشناسی با نگاهی ویژه به رویکردهای درمانی موج سوم" توسط موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان اعلام گردید.

(24 دی 1398)