جابجایی یک هفته ای در زمان برگزاری همايش ملی پژوهشی و نوآوری در روانشناسي

جابجایی یک هفته ای در زمان برگزاری همايش ملی پژوهشی و نوآوری در روانشناسي

با تصمیم اعضای کمیته علمی و شورای سیاستگذاری "همایش پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر رویکردهای درماني موج سوم "، زمان کنفرانس با یک هفته جابجایی به 3 و 4 اردیبهشت 99 تغییر (بدلیل همزمانی با کنکور کارشناسی ارشد 99) یافت. این تغییر بدلیل درخواست محققین محترم بوده و تصمیم کمیته علمی کنفرانس بوده تا به درخواست علاقمندان، دانشجویان و اساتید پاسخ مثبتی باشد و آنها فرصت تحقیق و تعمق بیشتری برای ارائه مقالات خود داشته باشند.

(16 دی 1398)